OBS Speelwagen | Conferencelaan 1 | 1687 RA Wognum
Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad heeft inspraak in alle zaken - met betrekking tot de school.

 

De MR bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders en het onderwijzend personeel. Zij overleggen met de directie, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en het schoolbestuur - (Allure) over belangrijke schoolzaken zoals het vakantie rooster, schoolbeleid en activiteiten. Alle vergaderingen én de jaarvergadering zijn openbaar.

Samenvattingen van de vergaderingen kunt u teruglezen onder het blokje: downloads op deze pagina.

 

U bent welkom om de vergaderingen bij te wonen.

Vergaderdata vindt u onderaan deze pagina bij: agenda, op de jaarkalender of in de nieuwsbrieven die u vanuit school ontvangt.

 

Contact: mr@speelwagen.nl

 

MR-leden ouders: Sigrid Langedijk (voorzitter, moeder Bente en Ingmar), Marit van Geen (moeder van Floris en Pepijn) en Annemarie Herder (moeder van Elisa)

MR-leden leerkrachten: Michelle Knippels, Jolanda Schut, Anne Langedijk/Lara Poelstra.

 

 

 

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.